Vteřinové gelové lepidlo 20 g

Kód: FX-IAG20
Neohodnoceno
Značka: Finixa
217 Kč –10 %
Vteřinové gelové lepidlo 20 g
217 Kč –10 % 195,30 Kč 236,31 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vteřinové gelové lepidlo (IAG 20) umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů (kov a plast). Může být také použito pro dřevo, papír, kůže a tkaniny.  

  • Pro všechny povrchy.
  • Střední viskozita.
  • 1K produkt.
  • Vytvrzuje se při běžné pokojové teplotě.
  • Určeno pro montáž OEM
 
 
 
Technický popis
Prvky etikety (CLP):
Piktogram pro označení rizika:
Signální slovo:
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Způsobuje podráždění kůže.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacího ústrojí.
Doplňkové informace
EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Během několika vteřin slepuje kůži a oči. Skladujte mimo dosah dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Prevence
P261 Nevdechujte výpary.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranu očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Reakce
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Po dobu několika minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je zasažená osoba používá a pokud je to možné provést. Pokračujte ve vyplachování očí.
P337+P313 v případě, že podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Likvidace
P501 Likvidace odpadů a zbytků výrobku musí být prováděna v souladu s požadavky místních úřadů.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: