Suché mytí 5 l

Kód: FX-DRW05
Neohodnoceno
Značka: Finixa
734 Kč –10 %
Suché mytí 5 l
734 Kč –10 % 660,60 Kč 799,33 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DRW 05 Suché mytí 

  • Čištění a ochrana bez použití vody
  • Uvolňuje a zapouzdřuje částice nečistot, bez poškrábání povrchu i v případě značného zašpinění
  • Dvakrát rychlejší než bežné mytí; bez použití vody, oplachu, šamponování
  • Rychlé a snadné použití: nastříkejte, rozetřete a vyleštěte 
  • Zanechá vodu odpuzující povrch s hlubokým leskem
  • Bez silikonu, obsahuje ochranný vosk
  • Doporučujeme použít 2 Finixa utěrky z mikrovlákna POL 40
  • 1 litr vyčistí v průměru 6 - 8 automob
 
 
 
Technický popis
Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Signální slovo (CLP): Varování
Nebezpečné přísady: D-LIMONENE
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: