Strojní/ruční vosk 1 l

Kód: FX-MHW10
Neohodnoceno
Značka: Finixa
785 Kč –10 %
Strojní/ruční vosk 1 l
785 Kč –10 % 706,50 Kč 854,87 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

S pomocí vosku pro ruční nebo strojní nanášení dlouhodobě ochráníte lak nebo leštěný povrch.

Dostupný v 0,5kg (MHW 05) a 1,0kg (MHW 10) balení.

  • Ruční nanášení: rozetřete vosk pěnovou podložkou (POL 33) nebo měkkou utěrkou, ideálně z mikrovlákna, ponechte po dobu několika minut schnout a následně setřete nadbytečné zbytky vosku čistou utěrkou z mikrovlákna.
  • Strojní nanášení: naneste vosk na povrch při středních otáčkách a pomocí měkké lešticí podložky a poté setřete zbytky vosku utěrkou z mikrovlákna. Vosk má grapefruitovou vůni.
 
 
 Technický popis
 
Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte .
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný
oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: