finixa oprava plastů Tmel FAST 50ml

Kód: FX-PLI01
Neohodnoceno
Značka: Finixa
454 Kč –10 %
finixa oprava plastů Tmel FAST 50ml
454 Kč –10 % 408,60 Kč 494,41 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lepení a oprava upevňovacich prvků a konzol

25 - vteřin doba zpracovaní

5 - vteřin doba vytvrzování

5 - minut možnost broušení

3 - minut možnost montáže

 

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Signální slovo (CLP): -
Nebezpečné přísady: piperazin; [kapalný]; Dibutylbis (dodecylthio) stannan
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah a obal na sběrném místě nebezpečného nebo zvláštního odpadu, v
v souladu s místními, regionálními, národními a / nebo mezinárodními předpisy.
Prohlášení EUH: EUH208 - Obsahuje (piperazin; [kapalina]),
Dibutylbis (dodecylthio) stannan (Dibutylbis (dodecylthio) stannan). Může vyvolat alergii
reakce.

 

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] Extra označení k zobrazení Extra klasifikace k zobrazení
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):GHS07-exclamation-markGHS08-health-hazard
GHS07 GHS08
Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát;
Methylendifenyldiisokyanát, izomery a homology; DIFENYLMETHAN
HOMOPOLYMÉR DIISOKYANÁTU; Reakční směs 4,4'-methylendifenyldiisokyanátu a
o- (pisokyanatobenzyl) fenylisokyanát; Kyselina isokyanová, polymethylenpolyfenylenester,
polymer s a, alfa, ',, alfa' '- 1,2,3-propanetriyltris [o-hydroxypoly [oxy (methyl-1,2-
ethanediyl)]]; POLYMERICKÝ MDI (NADMĚRNÝ) + POLYPROPYLÉN GLYCOL; MDI (PŘEKROČENÍ) +
POLYPROPYLEN GLYCOL; Poly [oxy (methyl-l, 2-ethandiyl)], a,, alfa ',. Alfa' '- 1,2,3-
polymer propanetriyltris [o-hydroxy- s 1,1'-methylenebis [4-isokyanatobenzenem]

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: