Finixa all in one autošampón - zelený - 5L

Kód: FX-CSH05
Neohodnoceno
Značka: Finixa
557 Kč –10 %
Finixa all in one autošampón - zelený - 5L
557 Kč –10 % 501,30 Kč 606,57 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Autošampon zelené barvy  s vysokým čisticím výkonem, včetně vrchního vosku.Je téměř samoschnoucí, snadno navrací lesk i černým lakům.
Je vhodný k použití při ručním mytí nebo pomocí tlakové myčky. Biologicky odbouratelný.

CLP 

Signální slovo (CLP): Nebezpečí
Nebezpečné přísady: LAURETH-2
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P280 - Noste ochranu očí, ochranu obličeje, ochranný oděv, ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: