CS Sprej na nárazníky, černý, 400ml

Kód: CS142821
Neohodnoceno
Značka: CarSystem
198,33 Kč 239,98 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Černý nebo šedý sprej určený na nárazníky, pro opravu plastů a plastových částí automobilů a na zlepšení vzhledu způsobeného povětrnostními podmínkami či poškozením. Může být použitý na následné umělohmotné povrchy (PP, PPEPDM, ABS). Je vhodný pro opravu plastů a plastových částí. Originální struktura zůstává nezměněna. Může být aplikován přímo na plast bez přípravy podkladů, díky speciálním přísadám. Umožňuje rychlé a jednoduché stříkání i velkých ploch. Má výbornou kryvost, profesionální šíři paprsku a jeho používání je ekonomické (úspora materiálu).

 
 
 
Technický popis
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát butan-1-ol 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: